Jaarlijks kiest JCI Dommelland een goed doel ter versterking en versteviging van haar maatschappelijke betrokkenheid. Stichtingen en organisaties kunnen zich hier aanmelden.

Ieder kalenderjaar wordt rond januari/februari na goedkeuring in de ledenvergadering het goede doel bekendgemaakt.

Goed Doel 2018-2019: Stichting Dream4Kids

Stichting Dream4Kids organiseert droomdagen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, die kampen met een jeugdtrauma. Denk hierbij aan ernstige rouwtrauma’s, een vechtscheiding, mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing. Naar schatting zijn er in Nederland gemiddeld 2 kinderen per klas met een jeugdtrauma. Deze kinderen verliezen vaak het vertrouwen in zichzelf en de maatschappij.

Dream4Kids geeft deze kinderen door middel van een positieve ervaring een nieuwe start voor de toekomst. Door het vervullen van hun mooiste dromen, krijgen deze kinderen weer de moed en energie om in de toekomst te geloven. De getraumatiseerde kinderen worden alleen aangemeld door de professionele hulpverlener (therapeut, psycholoog) waarbij zij onder behandeling zijn. Deze hulpverlener bepaalt wanneer de timing perfect is, zodat het verschil gemaakt wordt in het leven van een kind.

Dream4Kids is de enige stichting in Nederland die voor deze enorme, onzichtbare groep getraumatiseerde kinderen het verschil maakt.

Goed Doel 2014: Eet met je hart & Sint voor ieder Kind

Eet met je hart: samen ben je niet alleen!

Uit eten staat voor genieten, plezier, samen zijn met geliefden en vrienden en geluk delen met elkaar, en dit alles in een warme sociale context. Zou het nu niet mooi zijn als we een beetje van dit gevoel kunnen delen met ouderen die in eenzaamheid door het leven gaan?

EET met je hart wil in samenwerking met deelnemende restaurants en haar gasten vereenzaming bij ouderen in uw gemeente tegengaan. Na een succesvolle pilot in Utrecht geven ze het project nu kleur in de regio Brabant. Zodat we ook ouderen in deze gemeenten een lach kunnen teruggeven op hun gezicht en zij kunnen genieten van een mooi sociaal cultureel programma.

eetmetjehart_zwart-2

Sint voor ieder Kind

Sinterklaas Kapoentje,

Gooi wat in mijn schoentje,

Gooi wat in mijn laarsje,

Dank u Sinterklaasje!

Maar wat als de Sint jouw huisje voorbij rijdt en jouw schoentje leeg blijft. Heb je niet hard genoeg gezongen of ben je soms niet lief genoeg geweest?

Op 5 december worden veel kinderen verrast met fantastische cadeaus. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het helaas niet. Niet alle kinderen worden op 5 december verwend. De JKD  heeft met ‘Sintvooriederkind’ als doel kinderen uit gezinnen zonder voldoende financiële middelen toch een mooi sinterklaasfeest te bezorgen. Dit om kinderen, van wie de ouders financieel niet draagkrachtig genoeg zijn, een mooi sinterklaasfeest te bezorgen.

Vindt u ook niet dat ieder kind een fantastische Pakjesavond verdiend? Samen kunnen we ze dat geven! Vanaf slechts € 25,- per kind laat u de ogen van deze kinderen sprankelen! Klik hier voor het formulier om te doneren!

Sint_voor_ieder_kind_logo_RGB

Goed Doel 2013: Stichting Leergeld Boxtel/Sint voor ieder Kind

Armoede is dichterbij dan u denkt!

Op woensdagmiddag zwemles, op vrijdag muziekles en op zaterdag naar de scouting. ’s-Avonds lekker even op papa’s computer een spelletje spelen. En jaarlijks met klasgenoten een onvergetelijk schoolreisje maken. Het lijkt allemaal heel gewoon. Maar dat is het niet.

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 377.000 kinderen in een situatie waarin het iedere dag weer spannend is of rekeningen voor basisbehoeftes betaald kunnen worden. Deze kinderen staan vaak letterlijk aan de zijlijn, omdat ouders simpelweg het niet kunnen betalen om ze te kunnen laten genieten van een onbezorgde jeugd.

Deze kinderen kunnen niet “meedoen” op school en in de vrije tijd . De gevolgen hiervan zijn groot. Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, halen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen, of in de criminaliteit.

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld zet zich in door te investeren op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en welzijn voor deze kinderen. Deze stichting is sinds 1999 ook in Boxtel gevestigd.

JKD & Stichting Leergeld

JKD kiest jaarlijks een goed doel. Op deze manier biedt de JKD een ‘podium’ om meer bekendheid aan een Stichting of organisatie te geven. Daarnaast probeert de Kamer om op een veelal ludieke manier het goede doel ook  financieel te ondersteunen. Voor dit jaar zet JKD zich graag in voor Stichting Leergeld Boxtel.

Sint voor ieder Kind

Sinterklaas Kapoentje,

Gooi wat in mijn schoentje,

Gooi wat in mijn laarsje,

Dank u Sinterklaasje!

Maar wat als de Sint jouw huisje voorbij rijdt en jouw schoentje leeg blijft. Heb je niet hard genoeg gezongen of ben je soms niet lief genoeg geweest?

Op 5 december worden veel kinderen verrast met fantastische cadeaus. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het helaas niet. Niet alle kinderen worden op 5 december verwend. De JKD  heeft met ‘Sintvooriederkind’ als doel kinderen uit gezinnen zonder voldoende financiële middelen toch een mooi sinterklaasfeest te bezorgen. Dit om kinderen, van wie de ouders financieel niet draagkrachtig genoeg zijn, een mooi sinterklaasfeest te bezorgen.

Vindt u ook niet dat ieder kind een fantastische Pakjesavond verdiend? Samen kunnen we ze dat geven! Vanaf slechts € 25,- per kind laat u de ogen van deze kinderen sprankelen!

Sint_voor_ieder_kind_logo_RGB
 Logo stg Leergeld UIL Leergeld

Goed Doel 2012: “Het Bewaarde land Boxtel”

Ooit was de natuur dicht bij huis. Tegenwoordig is de natuur vaak veel verder weg. Kinderen komen door concurrentie van televisie en internet steeds minder buiten. Daarom is de natuur voor velen van hen iets onbekends, iets vreemds. Het Bewaarde Land doorbreekt dit. Kinderen worden door deelname aan het programma weer echt een kind van de natuur.

In Het Bewaarde Land verkennen kinderen uit groep 5 en 6 de natuur tijdens drie volle dagen in drie achtereenvolgende weken. Dit doen zij in kleine groepjes, onder leiding van goed opgeleide vrijwilligers: de Wachters van Het Bewaarde Land. Vanuit hun eigen liefde voor de natuur stimuleren de wachters dat de kinderen open staan voor wat ze in de natuur kunnen waarnemen en ervaren. Kinderen bouwen daardoor een band op met de natuur en het verrijkt hun leven.

Kijk eens wat “Het Bewaarde Land” in Boxtel kan Bieden!!

Goed Doel 2011: Gemeenschapshuis De Rots in Boxtel

Gemeenschapshuis de Rots is reeds jarenlang een begrip in boxtel en met name in de wijk Boxtel-Oost. Het gemeenschapshuis biedt allerlei verenigingen laagdrempelig mogelijkheden om van de faciliteiten gebruik te maken. Dat De Rots onmisbaar is voor velen blijkt wel uit de cijfers: gemiddeld komen er wekelijks zo’n 800-1000 inwoners!

Juniorkamer Dommelland wil gemeenschapshuis De Rots in 2011 graag ondersteunen om ook de komende jaren als ontmoetingsplek te kunnen blijven fungeren voor Boxtel. 

Goed Doel 2009 en 2010: Voedselbank Boxtel en Omgegeving

Voor 2009 en 2010 is gekozen voor een meer regionaal goed doel om zo de betrokkenheid met Boxtel extra te benadrukken. Daarbij is uiteindelijk de keuze gemaakt voor Voedselbank Boxtel en Omgeving.

Goed Doel 2008: Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten, een stichting die waterprojecten in Afrika steunt en financieel mogelijk maakt.