Wil je jezelf ontwikkelen in nieuwe vaardigheden, zoals leiderschap, coachen of bijvoorbeeld teambuilding?

Wil je jezelf ontwikkelen en werken aan nieuwe vaardigheden, zoals leiderschap, coachen of bijvoorbeeld teambuilding, dan is kennis delen en van elkaar leren daarbij van belang.

Doel van de commissie:
De ALV meer inhoud geven. Het organiseren en “uitdenken” van onderwerpen die tijdens een ALV behandeld kunnen worden en bijdragen aan het doel en de missie van JCI Dommelland. Dit kan in de vorm van een gastspreker of een nader te bepalen idee. Denk ook aan het organiseren van een bedrijfsbezoek(en). De eerste gastspreker van dit jaar wordt uitgenodigd door het bestuur.

De Commissie Leren & Kennisdelen bestaat uit:
Voorzitter: Kim van Stippent
Overige leden: Jorg & Rutger
Coco: Kim