JCI Dommelland valt of staat met zijn leden!

Zowel een goede selectie aan de poort als ook de betrokkenheid tijdens lidmaatschap is essentieel om een mooie club te hebben en te houden. Vanuit die positie kunnen persoonlijke en gezamenlijke doelstellingen worden behaald.

Doel van de commissie:
Actief werven van nieuwe leden (het maximaal aantal leden van de JCI Dommelland is 30 leden) en het behandelen van de nieuwe aanmeldingen voor het lidmaatschap. Ook het onderlinge contact versterken en elkaar en ieders capaciteiten leren kennen blijft belangrijk.

De Commissie Gezelligheid bestaat uit:
Voorzitter: Melissa
Overige leden: Luc, Jasper
Coco: Bart