Bezoek Leander van Dongen van Aorta Business Intelligence aan JCI Dommelland

JCI DommellandNieuws

Eén van de belangrijkste technologische ontwikkelingen op dit moment is Big Data analyse. Het op een slimme wijze verwerken en analyseren van een grote hoeveelheid data kan er aan bijdragen dat organisaties hun doelen op een effectieve manier kunnen realiseren. Ook voor de leden van JCI Dommelland een interessant thema.

Tijdens het tweede deel van de algemene ledenvergadering van september heeft Leander van Dongen de leden meer verteld over de wijze waarop zijn bedrijf organisaties helpt data om te zetten in waardevolle informatie. Op hoofdlijnen werd door hem dit analyseproces beschreven.

De eerste stap in dit proces is het in beeld brengen van de gegevens die mogelijk beschikbaar zijn voor de analyse. Grofweg omschreven kunnen deze gegevens worden onderverdeeld in drie categorieën; interne bedrijfsgegevens, overheidsgegevens en andere openbare informatie. Vervolgens wordt beoordeeld welke gegevens wel en welke niet in de analyse dienen te worden meegenomen. Ten aanzien van de gegevens die nader worden geanalyseerd wordt vastgesteld wat de onderlinge samenhang is. Nadat dit alles in beeld is gebracht wordt de technische kant van het analyseproces opgetuigd. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande software van de betreffende organisatie. Uiteindelijk kan gestart worden met de daadwerkelijke analyse en komt een continue stroom van informatie op gang die door de organisatie kan worden gebruikt.

Of deze informatie ook daadwerkelijk altijd wordt gebruikt is echter de vraag. Nieuwe inzichten kunnen ertoe leiden dat organisaties van hun vertrouwde paden af moeten wijken. Dergelijke veranderingen kunnen lastig zijn, wat meteen al aangeeft dat de discipline data analyse geleidelijk overgaat in de disciplines organisatiekunde of verandermanagement.

Het was een interessant kijkje in de keuken van data analyse en dat het de nieuwsgierigheid van verschillende leden van JCI Dommelland heeft aangewakkerd bleek wel uit de vele vragen die gedurende de presentatie werden gesteld.